Cięcie laserem i wodą

Cięcie laserowe

Cięcie laserowe stanowi nowoczesną metodę obróbki o podobnych parametrach wymiarowych jak klasyczna obróbka mechaniczna. Podstawowa różnica tkwi w stosowanym czynniku tnącym, który w przypadku cięcia laserowego stanowi gorący promień lasera oraz gaz techniczny o dużej czystości. W zależności od stosowanego urządzenia (przede wszystkim jego mocy) cięcie przeprowadza się na trzy sposoby: metodą spalania, stapiania lub sublimacji.

 

Cięcie wodą

Technologa cięcia wodą, pozwala na wykonywanie elementów poza zakresem innych obrabiarek jak: plazma, czy laser. Wysoko precyzyjne cięcie strumieniem wody pod wysokim ciśnieniem i garnetem (ścierniwo do cięcia) pozwala na cięcie stali, wykonywanie małych bardzo precyzyjnych, jak i dużych gabarytowo detali. Często elementy wykonywane przez nas nie potrzebują dalszej obróbki, jak frezowanie czy toczenie. Cięcie strumieniem wody sprawia, że krawędź detali jest gładka, równa, a dzięki systemowi Dynamic Waterjet minimalizujemy stożek podczas cięcia, grubych materiałów. Technologia ta pozwala na wycinanie grubych sit np. do kotłów, elementów maszyn.